Dobrý byznys tvoří ještě lepší kolektiv

Motivace v podnikání je pocitové uspokojení z práce zaměstnavatelů a zaměstnanců. Praktických rad, jak docílit kvalitního prostředí ve firmě je mnoho. Ukažme si alespoň některé – ty nejzákladnější.
·         Komunikace – jeden z nejdůležitějších aspektů dobrého manažera. Komunikace by měla být „rychlá” (svižné předávání informací v rámci firmy) a zaměstnanci by měli být zapojováni do rozhodování. Dobrý motivátor nikdy nedopustí, aby byl kolektiv nedostatečně informováni.
·         Vyhovení potřebám zaměstnance – do této kategorie spadají potřeby jak pracovní, tak i osobní. Mezi osobní patří například pocit bezpečí, potřeba uznání, sociální a podobně. V pracovních požadavcích můžeme uvést například finanční ohodnocení a vyjádřenou úctu za vykonanou práci.
čtyři ruce
·         Ohodnocení práce – dobrý šéf šetří příslovím„neusněte na vavřínech”. Pochválit své podřízené za dobře odvedenou práci slouží jako skvělý motivační prvek. Pochvala nemusí být pouze finanční.
·         Spolupráce – kvalitní pracovní prostředí vytvoří spolupracující tým. Manažer by se neměl bát spolupracovat na zásadních otázkách i se svými kolegy.
·         Kariérní růst – nabídka dobré perspektivy práce zaměstnanců je také zaručenou motivací.
·         Podpora iniciativy – pokud zaměstnanec přinese „na stůl” svému nadřízenému nějaký návrh, je potřeba jeho nápad vyslyšet. Pokud s ním šéf nesouhlasí, hodí se jej taktně odmítnout a nadále ho motivovat k dalším návrhům.
·         Pučení z chyb – když v pracovní náplni nastane chyba ze strany zaměstnance, je na místě o ní diskutovat a dát najevo chápavý postoj ze strany manažera. Trestání chyb vyvolává strach a účinek nemá téměř žádný. Poučení z nich díky vstřícnosti je cesta, jak se jich do příště vyvarovat.
muž s nálepkou
Budování příjemného a efektivního pracovního prostředí není jednoduché. Existují také různé kurzy a školení pro manažery, kde se manažeři učí nejen o správném motivování lidí, ale také jejich řízení, prezentační dovednosti, nebo řešení problémů na pracovištích.