Psychologická magie zacházení s telefonem

Charakterové vlastnosti člověka se dají snadno odhalit nejen z jeho přímého slovního vystupování, nýbrž i z jeho výrazu tváře, mimiky, gestikulace, výrazu v očích, držení těla nebo způsobu chůze. Víte o tom, že o vašem niterném rozpoložení leccos prozrazuje i zacházení se smartphonem?
Tímto psychologickým výzkumem se zabýval tým vědců, který pozoroval a vyhodnocoval shodné povahové rysy respondentů, a dokázal je zařadit do čtyř základních skupin. Předmětem výzkumu byl telefon s dotykovým displejem, který bylo možno ovládat jak prsty jedné ruky, tak i s pomocí druhé ruky.
windows phone
První skupina respondentů držela přístroj v jedné ruce a současně s ním pracovala pomocí palce téže ruky
Tito lidé jsou považováni zpravidla za egocentristy, kteří jsou rádi středem pozornosti, a jsou spokojeni, když se svět točí kolem nich. Bohužel jsou však jen stěží schopni naslouchat svému okolí a komunikovat s ním na stejné vlně. Pozitivní vlastností takového člověka je schopnost určité disciplíny, koncentrace, tzv. tah na branku, šikovnost, dovednost a manuální zručnost. Někdy však na úkor arogance a nadřazenosti.
smartphone telefon
Přístroj držený oběma rukama a zároveň ovládaný palcem jedné z nich
Tito lidé bývají velmi uzavření s hluboko ukrytými niternými pocity. Na první pohled jsou velmi citliví a zranitelní, očekávají, že je bude jejich okolí respektovat a poskytne jim láskyplnou péči, přitom se paradoxně chovají tak extrémně uzavřeně, že je naopak jejich nejbližší považují za někoho, kdo si vystačí jen sám se sebou. Uzavřené city pak vedou spíše k odloučení ze strany partnera nebo rodiny, ačkoliv právě citový život je pro takového člověka to nejdůležitější.
Držení telefonu oběma rukama a ovládání oběma palci
Jsou to velmi zranitelní lidé, většinou žijí s obavami, zda dostatečně zvládají uložené úkoly. Bývají k sobě velmi nároční, až přehnaně pedantičtí a každodenní úzkosti, deprese a strachy jim ubírají na sebevědomí. Velmi těžce snáší nesourodý vztah, protože dokážou milovat opravdu hluboce.
Držení přístroje jednou rukou a jeho ovládání ukazováčkem druhé ruky
Značí člověka praktického, nesobeckého a láskyplného, vyznávajícího pohodu a klid. Většinou jedná s rozmyslem, rozvážně, nesnáší hádky a rozepře a pro své přátele se dokáže rozdat. Jeho základní potřebou je najít láskyplného partnera, který stejně jako on, jej bude milovat upřímně a z celého srdce. Tito lidé dokážou odpouštět druhým i sami sobě.